Højskoleforeningen 2020

Rise – Egvad Højskoleforening inviterer i samarbejde med Ældresagen,

til 5 foredragsaftener i Rise Sognegaard.

 

Tirsdag d. 7. januar

Præstehistorier fra Fyn og Sønderjylland – ”og nogen af dem er ikke engang løwn”.

Johannes Gjesing er sognepræst i Gram og fortæller om sit præsteliv, først i Halk mod øst og nu i Gram og Fole i Vest. Han vil med humor fortælle om mennesker, han har mødt og deres betydning for hans møde med Sønderjylland.

Vi kender ham fra Jyske Vestkysten, Radio P4 Syd, det grimmeste juletræ i 2018, som brandmand og formand for Gram byfest m.m.

 

Tirsdag d. 21. januar

I tilslutning til 100-års jubilæet for genforeningen er der foredrag ved fhv. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen.

”Det omtalte værk er nu at få…”. Citatet stammer fra et postkort, som rigsdagsmand H. P. Hanssen i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der forudså en ny situation i det dansk-tyske forhold.

I foredraget redegøres for forskellige holdninger til grænsespørgsmålet og processen, der efter 2 folkeafstemninger, førte frem til grænsedragningen i 1920. Med afsæt heri redegøres for udviklingen frem til nu.

 

Tirsdag d. 4. februar

På det seneste har der været fokus på flygtninge, der mod slutningen af 2. verdenskrig kom til Danmark, og blev sendt i dansk flygtningelejr.

Aftenens foredragsholder/fortæller Rosemarie Østergaard Nielsen, Padborg, kalder sit emne ”Fortælling om flugten – og livet som barn i en dansk flygtningelejr efter 2. verdenskrig”.

 

Tirsdag d. 18. februar

I 2020 fejrer vi 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Aftenens foredragsholder er koordinator for Genforeningsjubilæet, Simon Faber (fhv. Overborgmester i Flensborg).

I sit foredrag vil Simon Faber beskæftige sig med anledningen til, at vi fejrer 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Forløbet omkring genforeningen, tiden derefter, helt op til nutiden, hvor forholdet mellem mindretal-flertal på begge sider af grænsen har udviklet sig, samt det grænseoverskridende samarbejde.

 

Tirsdag d. 3. marts.

Mindesmærker og mindekultur i Sønderjylland efter Verdenskrigen 1914-1918.

Foredrag ved tidligere leder af studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg, Dr. Phil. Lars N. Henningsen.

Hvert sogn i Sønderjylland har sit mindesmærke over de faldne i 1. verdenskrig. Mindre kendt er, at der i en del sogne blev strid om mindesmærket.

Danske Sønderjyder så de faldne som ofre for en sag, der ikke var deres. Tysksindede så soldaterne som helte, faldet for det tyske fædreland. Det skabte to mindekulturer. I 1930’erne fejrede det tyske mindretal hvert år såkaldte ”Heldengedenktage” under hagekorset. De dansksindede stiftede i 1936 DSK – Danske Sønderjyske Krigsdeltagere – og med den 11. november som dansk mindedag.

 

Vel mødt til en interessant foredragsrække.

 

Alle aftener starter kl. 19.00 i Rise Sognegaard. For deltagelse alle aftener betales 150 kr. første aften. Enkeltforedrag 50 kr. Egen kaffe og kage medbringes.

 

Ingen tilmelding – deltagerbetaling afregnes med kasserer Karen Brun ved mødestart.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Johannes P. Christensen tlf. 21 70 64 70.