Babysalmesang

 

Holdet med start d. 20. august er nu lukket for tilmelding.

Det næste hold starter torsdag d. 22. oktober kl. 9.30.

Pga. Covid-19 har vi pt. ændret til, at der er plads til max. 10 babyer på hvert hold.

(Der er max plads til 15 babyer (0-12 måneder) på hvert hold), så tilmelding er nødvendig.

Tilmelding til Rise Kirke- kontor, E-mail: gkr@km.dk Tlf. 7469 4007


I kirkerummet har vi en akustik og rummelighed, der danner en storslået ramme for udfoldelse. Den vigtigste lyd for et lille barn, er klangen af moderens eller faderens stemme. Babyer har alle antenner ude i forhold til musik, melodier, rytmer og klange.

Mange af salmerne besidder en enkelthed i det musikalske udtryk, der gør, at de er oplagte at synge for små børn. Samtidig med salmesangen vil vi udtrykke salmeteksten med fagter, lave rim og remser og danse. Musikken arbejder således med hele barnets motorik og evne til at se, mærke og føle.

Kurset ledes af organist Agnes Larsen og er for babyer 0-12 måneder.