Konfirmation i Rise Kirke

         

Hvert år efter sommerferien er der, inden konfirmationsforberedelsens begyndelse, informationsmøde for de nye konfirmander i Sognegaarden. 
Det kommende års konfirmander får et brev med hjem inden sommerferien. Brevet kan også ses her i venstre side.

Indskrivning til konfirmation foregår elektronisk ved brug af NemId - der er en beskrivelse af indskrivningsforløbet samt et link i venstre side. 

Konfirmander, der ikke er døbt, kan blive døbt i løbet af undervisningsforløbet.
Hvis man ikke er sikker på, om man vil konfirmeres, er man også velkommen til at deltage i undervisningen.

Konfirmation betyder bekræftelse – Guds bekræftelse på konfirmandens dåb, og konfirmandens bekræftelse på sin tro.

Med dåben følger en forpligtelse til at oplære barnet i den kristne tro – som varetages af forældre og faddere, men som følges op af kirken i forberedelsen til konfirmationen.

Forberedelsen til konfirmationen foregår normalt i det år, hvor konfirmanden går i 7. klasse. For at blive konfirmeret, skal man have deltaget i forberedelsen og have et passende kendskab til den kristne børnelærdom og til gudstjenesten.

Du kan læse mere om konfirmation på www.folkekirken.dk