Minikonfirmander

Minikonfirmandundervisning


  

Minikonfirmandundervisning er et tilbud for alle børn i 3. årgang. Vi tilbyder undervisning på et hold om efteråret. Undervisningen foregår umiddelbart efter skoletid og børnene hentes og bringes af underviseren.
Det vores ønske at give børnene noget, de ikke oplever andre steder. 
Vi vil give dem et engageret samvær om fortælling, aktivitet og leg, oplevelse og samtale. Og helt sikkert – det er en flok meget engagerede og nysgerrige børn vi møder.