Vi mødes hver den første torsdag i måneden kl. 19.30 i Sognegaarden, hvor en 

af præsterne fortæller om et stykke fra Bibelen, og hvor vi forsøger at indkredse 

teksternes historiske og teologiske betydning.

Der vil være mulighed for spørgsmål og samtale, og aftenen sluttes af med en kop 

kaffe.

Alle er velkomne.