Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Velkommen til Rise Sogns hjemmeside.

Kirkekontoret og graverkontoret er lukket for personlige henvendelser – foreløbig til d. 10. maj (opdateret d. 8.4.)

Henvendelse kan ske på følgende måde på hverdage:

Kirkekontor: tlf. 74 69 40 07 mellem kl. 9.00 – 15.00 eller pr. mail: gkr@km.dk

Graverkontor: tlf. 74 66 22 17 mellem kl. 8.00 – 15.00 eller pr. mail: jesji@mail.dk

 

Opdatering omkring Corona-virus:

Opdateret d. 8.4.:

Som følge af myndighedernes anbefalinger er alle gudstjenester aflyst til og med d. 10. maj, ligesom kirkens og menighedsrådets øvrige aktiviteter i sognegaarden er aflyst.

Ligesom al skoleundervisning er aflyst, er også konfirmandundervisningen aflyst i denne periode.

Vi følger udviklingen nøje og vil her på hjemmesiden løbende orientere om øvrige tiltag.

 

Nyt om konfirmationer:

Efter de nye retningslinjer er her de nye datoer for konfirmationer i Rise sogn - alle konfirmander og forældre har fået direkte besked:

A-klasse - tidligere dato 26.4. kl. 11.00 - ny dato: lørdag 13.6. kl. 11.00

B-klasse - tidligere dato 26.4. kl. 9.00 - ny dato: lørdag 13.6. kl. 9.00

C-klasse - tidligere dato 19.4. kl. 10.00 - ny dato: søndag d. 14.6. kl. 9.00

Lille klassen – tidligere dato 29.3. kl. 10.00 – ny dato: søndag d. 14. juni kl. 11.00

 

Vi håber på jeres forståelse og ønsker alt det bedste for jer alle.

 

 

Sangaften med sange fra Genforeningen

ARRANGEMENTET UDSÆTTES - NY DATO MELDES UD SENERE.

 

"Et kig ind i tårnet" - indvendig besigtigelse af tårnet

De i kirkebladet annoncerede ture op i kirketårnet udsættes indtil videre pga. midlertidig afdækning i tårnet.

Nye datoer annonceres senere i kirkebladet og her på hjemmesiden.

 

Studiekreds

Vi mødes hver den første torsdag i måneden kl. 19.30 i Sognegaarden, hvor en af præsterne fortæller om et stykke fra Bibelen, og hvor vi forsøger at indkredse teksternes historiske og teologiske betydning.

Der vil være mulighed for spørgsmål og samtale, og aftenen sluttes af med en kop kaffe. Alle er velkomne. 

 

Resultat af konstitueringsmøde for Rise Menighedsråd d. 25. november: 

Det nye menighedsråd i Rise Sogn.

  • Formand for menighedsrådet: Bernhard Nørby

  • Næstformand og Kontaktperson: Johannes Poulsen Christensen

  • Kirkeværge: Arne Stigsen Andersen

  • Kasserer: Hans Clausen

  • Underskiftsberettiget: Karin Marie Bundesen

  • menigt medlem: Christian Marker Jensen

  • menigt medlem: Niels Jørgen Jørgensen W. Hoiland

  • menigt medlem: Tony Dieter Pioch

  • menigt medlem: Tommy Poulsen

  • menigt medlem: Niels Pram Gad

Julehjælp 2020

som beboer i Rise sogn har man mulighed for at søge julehjælp, som er en del af menighedsplejen. Julehjælpen gives til beboere i vores sogn, som er værdigt trængende og julehjælpspakken består af alt, hvad der behøves til en klassisk dansk julemiddag.

Ansøgninger, som kirken modtager, bliver kun læst af sognets præster, som derefter står for at godkende ansøgninger.

For at søge julehjælp skal man udfylde et ansøgningsskema. Det kan man hente i kirken eller på kirkekontoret eller finde på dette link: ansøgningsskema.

Ansøgningsfristen er fredag d. 4. december kl. 12.00. Ansøgningerne bedes indleveret/indsendt til kirkekontoret eller en af kirkens præster. 

Uddeling: Hvis ens ansøgning godkendes, skal man komme til gudstjenesten søndag d. 20. december kl. 10.30, hvorefter julehjælpen vil blive uddelt i Sognegaarden.

 

Opdaterede retningslinjer for kirken – herunder brug af mundbind i kirkens lokaler (revideret d. 28. oktober).

Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken fortsat i de lokaler, som vi råder over. Det betyder, at gudstjenester, kirkelige handlinger eller lignende derfor i langt de fleste tilfælde kan afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende afstandskrav, fokus på hygiejne og krav om brug af mundbind i lokaler med offentlig adgang.

De nye tiltag betyder dog, at der indføres begrænsninger for, hvor mange der kan forsamles til udendørs begravelser og bisættelser. Hidtil har forsamlingsgrænsen været på 200 personer, men fra mandag den 26. oktober 2020 gælder et forsamlingsforbud på 50 personer til den del af begravelsen eller bisættelsen, som foregår udendørs. Til den del, som foregår indendørs, er der ingen ændringer i, hvor mange der må deltage.

Folkekirkens aktiviteter skal som nævnt overholde de gældende krav om brug af mund i lokaler med offentlig adgang. Det betyder, at ansatte, frivillige, deltagere og børn over 12 år skal bruge mundbind eller visir, når de går ind og ud af lokalerne samt når de bevæger sig rundt i lokalet.  Kravet gælder ikke for deltagere og besøgende, der sidder ned/knæler under aktiviteten. Kravet gælder heller ikke for de personer, der har en central rolle ved dåb, vielse, konfirmation eller på nærmeste pårørende ved bisættelser og begravelser. Kravet gælder ikke under nadver og heller ikke for kirkens personale under alle aktiviteter.

Ved menighedsaktiviteter som babysalmesang, ældrecafe m.m. gælder også de almindelige regler for brug af mundbind.

Der må alene tillades adgang for deltagere og besøgende, som overholdet kravet om mundbund eller visir, dog med undtagelse af de personer, der opfylder kravene for undtagelse fra brug af mundbind eller visir.

 

Kalender

Læs mere om sognet her

Kirkeåret

Klik på hjulet for at læse mere om kirkeåret.