Menighedsråd

Her finder du oversigt over menighedsrådets medlemmer, dagsordener og referater fra menighedsrådets møder samt øvrige nyheder fra menighedsrådet vedrørende sognet.

Send sikkert til Rise Menighedsråd: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9014

Der er aftalt følgende nye mødedatoer for 2020:

onsdag d. 29. januar

torsdag d. 27. februar

tirsdag d. 24. marts - AFLYST

onsdag d. 29. april - AFLYST

torsdag d. 28. maj

tirsdag d. 16. juni - starttidspunkt ændret til kl. 18.30

onsdag d. 26. august

torsdag d. 24. september

tirsdag d. 27. oktober

onsdag d. 25. november