Nyt fra menighedsrådet

Ved konstitueringen d. 27. november 2019 var der genvalg til alle de nævnte poster:

Formand: Martin F. Jefsen

Næstformand: Anne-Mette Michelsen

Kirkeværge: Ejner J. Vibe

Kasserer: Hans Clausen

Kontaktperson: Johannes P. Christensen

Bygningskyndig: Johannes P. Christensen

Underskriftsberettiget: Iben Koch-Hørlyck

 

Der er aftalt følgende nye mødedatoer for 2020:

onsdag d. 29. januar

torsdag d. 27. februar

tirsdag d. 24. marts - AFLYST

onsdag d. 29. april - AFLYST

torsdag d. 28. maj

tirsdag d. 16. juni

onsdag d. 26. august

torsdag d. 24. september

tirsdag d. 27. oktober

onsdag d. 25. november