Ved konstitueringen d. 27. november 2019 var der genvalg til alle de nævnte poster:

Formand: Martin F. Jefsen

Næstformand: Anne-Mette Michelsen

Kirkeværge: Ejner J. Vibe

Kasserer: Hans Clausen

Kontaktperson: Johannes P. Christensen

Bygningskyndig: Johannes P. Christensen

Underskriftsberettiget: Iben Koch-Hørlyck

 

Der er aftalt følgende nye mødedatoer for 2020:

onsdag d. 29. januar

torsdag d. 27. februar

tirsdag d. 24. marts

onsdag d. 29. april

torsdag d. 28. maj

tirsdag d. 16. juni

onsdag d. 26. august

torsdag d. 24. september

tirsdag d. 27. oktober

onsdag d. 25. november