Tirsdag d. 21. januar 2020, kl. 19:00

I tilslutning til 100-års jubilæet for genforeningen er der foredrag ved fhv. generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen.

”Det omtalte værk er nu at få…”. Citatet stammer fra et postkort, som rigsdagsmand H. P. Hanssen i oktober 1918 sendte fra Berlin til København. Det var kodesprog, der forudså en ny situation i det dansk-tyske forhold.

I foredraget redegøres for forskellige holdninger til grænsespørgsmålet og processen, der efter 2 folkeafstemninger, førte frem til grænsedragningen i 1920. Med afsæt heri redegøres for udviklingen frem til nu.

Pris
Alle aftener 150 kr. - enkeltforedrag 50 kr.